NU onder Foto Havo het leven van Gerrit Fokke de Vries een Bornse fotograaf.